Śnieżnik
Tablicza 'Rezerwat przyrody' od strony Schroniska na Śnieżniku

Fiołek żółty sudecki

Rezerwat "Śnieżnik Kłodzki"


Rezerwat został utworzony w 1965 r. w celu ochrony licznych zagrożonych gatunków roślinnych. Rezerwat rozciąga się na obszarze ponad 192 ha, z czego pod ścisłą ochroną jest prawie 112 ha.

Rezerwat obejmuje obszary lasów górnoreglowych i łak wysokogórskich powyżej 1150 m. Zdecydowaną większość rezerwatu obejmują lasy (154 ha). Dodatkowym atutem jest występowanie torfowisk na ścianach Śnieżnika.

Oto lista niektórych chronionych roślin, które występują w rezerwacie:

Inne rośliny łąkowe, które są typowe dla środowisk wysokogórskich, a występują w rezerwacie to m.in.:

Fauna Śnieżnika jest jedna z najbogatszych w Sudetach. Z większych ssaków występują tutaj: jeleń szlachetny (Cervus elaphus), sarna europejska (Capreolus capreolus), dzik (Sus scrofa), kozica (Rupicapra rupicapra), borsuk (Meles meles) zaś z mniejszych to gronostaj (Mustela erminea), kuna leśna (Martes martes) czy lis (Vulpes vulpes).

Ponadto na zboczach Śnieżnika występuje większość krajowych płazów i gadów, m.in.:

  • salamandra plamista (Salamandra salamandra)
  • traszka górska (Triturus alpestris)
  • zaskroniec zwyczajny (Natrix natrix)
  • żmija zygzakowata (Vipera berus)
© 2010 - 2024 ProjektB