Śnieżnik

Wirtualny tour

Poniższy obiekt Google Earth pozwala oglądać Masyw Śnieżnika w 3D. Zaplanowana trasa składa się z pięciu punktów, gdzie dla każdego przygotowane są bardzo uproszczone modele obiektów, które się tam znajdują bądź się znajdowały. Dodatkowo zostały umieszczone znaczniki z ważniejszymi szczytami w Masywie Śnieżnika. Z nieistniejących obiektów umieszczono wieżę na Śnieżniku oraz Schronisko Liechtensteina. Istniejące obiekty to: wieże widokowe na Trójmorskim Wierchu i Czarnej Górze oraz Schronisko `na Śnieżniku`.

Legenda

  • szczyt Szczyt
  • ruiny Ruiny
  • schronisko Schronisko
  • jaskinia Jaskinia
  • miasto Miasto
  • źródło rzeki Źródło rzeki
© 2010 - 2024 ProjektB